Výber IQ systému

Ako si vybrať inteligentný dom.

 

Stále viac investorov siaha po inteligentných elektroinštaláciách. To najzložitejšie ich čaká hneď na začiatku – výber inteligentného systému vzhľadom na jeho parametre i vzhľadom na ponuky rôznych dodávateľov.

1. Čo je a čo nie je inteligentný dom?

 

Čo je inteligentný dom?

Najjednoduchšie by sa dalo povedať, že je to dom so špeciálnou elektroinštaláciou. Táto umožňuje ovládanie zariadení automatickými režimami, vytváranie rôznych scén a ovládanie domu cez počítač či mobil na diaľku.  Najčastejšie ide o ovládanie osvetlenia, vykurovania, žalúzií a brán  a tiež rôznych technológií (rekuperácia, klimatizácia, zavlažovanie, bazénová technika a pod.). V neposlednom rade ide aj o prepojenie zariadení domu s externými systémami (alarm, kamerový systém a pod.).

Inteligentný dom - čo to je?

Viac informácií o možnostiach inteligentného systému nájdete Čo všetko je ovládané v Smart home? (Smart home)

Čo nie je inteligentný dom?

Dom, ktorý má nainštalovaný zabezpečovací systém alebo kamerový systém (sú to externé systémy, ktoré nič v dome priamo neovládajú ani neriadia) nie je inteligentný dom. Takýto dom má určite vyšší štandard ochrany domácnosti, ale ak má klasickú elektroinštaláciu, je to stále bežný dom s externými systémami. Inteligentný dom samozrejme môže mať inštalované aj tieto externé systémy. Ale samy o sebe, bez inteligentnej elektroinštalácie pozostávajúcej zo špeciálnej kabeláže, hardvéru a softvéru, z neho inteligentný dom neurobia.

Inteligentný dom nie je ani dom s rôznymi zariadeniami na ovládanie, ktoré ponúkajú dodávatelia jednotlivých technológií. Napr. vykurovanie so svojim ovládaním, žalúzie so svojim vlastným ovládaním, zavlažovanie so svojou riadiacou jednotkou a ovládaním a pod. Tieto technológie navzájom nespolupracujú a je potrebné ich ovládať každú zvlášť (teda nie celý dom jedným systémom ako v inteligentnom dome).

Diaľkové ovládače

2. Bezdrôtový alebo zbernicový systém?

 

Prvé náročné rozhodnutie čaká na investora pri výbere typu inteligentného systému – vybrať si môžu buď bezdrôtový systém alebo káblový, tzv. zbernicový systém.

Bezdrôtový systém

Vo všeobecnosti platí, že do existujúcich domov či bytov sa hodí na „vylepšenie“ klasickej elektroinštalácie, bezdrôtový systém. Jeho výhodou je nenáročnosť inštalácie, nie je potrebné sekať múry a vymeniť pôvodnú kabeláž. Jeho možnosti ovládania zariadení sú však obmedzené, prenos informácií je pomalší a nie vždy spoľahlivý a potrebné rátať aj so zvýšeným elektrosmogom. Ak však investor plánuje ovládať len zopár svetiel či zásuviek, bude na ich ovládanie bezdrôtový systém postačovať.

Bezdrôtové wifi riešenie

Zbernicový systém.

Do novostavieb a komplexných inštalácií je jednoznačne vhodnejší zbernicový systém. Má širokú škálu hardvéru, jeho možnosti ovládania sú oveľa väčšie ako v bezdrôtovom systéme. Jednotlivé zariadenia možno v zbernicovom systéme prepojiť, aby navzájom spolupracovali. Možno tiež vytvárať množstvo podmienok kedy sa, čo má udiať a aj výber automatických režimov býva oveľa komplexnejší. Konfiguračný softvér umožňuje programovať aj náročné riešenia presne „šité na mieru“ investorovi.

Zbernicové riešenia

Treba podotknúť, že inteligentná zbernicová elektroinštalácia plne nahrádza tú klasickú. Teda klasická elektroinštalácia už nie je potrebná, t.j. neinštaluje sa vôbec.

Bližšiemu porovnaniu možností bezdrôtových a zbernicových systémov sme sa venovali na stránkach v časti Inteligentne – káblom alebo wifi?. (IQ dom)

3. Výber konkrétneho systému.

 

Po výbere typu inteligentného systému, stojí investor pred druhým rozhodnutím – aký konkrétny systém si vybrať. Najčastejšie tomu predchádza surfovanie po internete, čítanie webových článkov (a diskusií, ktoré zväčša „všetko dopletú“) či návšteva výstav, kde sa prezentujú dodávatelia inteligentných systémov. Osobný kontakt s dodávateľom na výstavách dáva možnosť vidieť a vyskúšať si rôzne možnosti ovládania systému (napr. tlačidlami, displejmi či cez mobil). Investor má na výstave zároveň možnosť pýtať sa na konkrétne špecifiká vlastného domu, čo je na nezaplatenie.

Výstava Coneco2017

Tu je dobré podotknúť, že dnes všetky systémy dokážu ovládať štandardné zariadenia – osvetlenie, vykurovanie, žalúzie, brány, zásuvky... Rozdiely medzi nimi sú v prvom rade v ponuke dizajnov ovládačov, tlačidiel a displejov, ich parametrov a cene. Ďalej v schopnosti ovládať rôzne technológie (rekuperácia, tepelné čerpadlá, bazén a pod.) a hlavne ich vzájomne korektne prepojiť. A nie iba „prilepiť“ k systému použitím nekompatibilných komponentov alebo neoverených riešení. Investor by mal ďalej brať na zreteľ aj iné skutočnosti. Napríklad možnosť si samostatne a jednoducho nastaviť parametre či režimy, aby nebol odkázaný pre každú drobnosť volať drahých technikov dodávateľa (čiže napr. voľne prístupný konfiguračný softvér). Bežný investor- laik pri výbere systému netuší, že by v týchto detailoch mohli byť skryté rozdiely ovplyvňujúce funkčnosť IQ domu ale aj konečnú cenu, ktorá pre neho v okamihu rozhodovania vyzerá „dobre“.

Pozrite si v čom sa líši Domintell od iných systémov - „V čom sme iní“. (O nás)

4. Ako sa zorientovať v rôznych ponukách.

 

Nasleduje zadanieporovnávanie ponúk od rôznych dodávateľov inteligentných systémov. Na vypracovanie ponuky by mal investor dať všetkým osloveným rovnakú a jasnú špecifikáciu, čo chce v dome ovládať. T.j. zadefinovať presný počet svetiel, vykurovacích zón, žalúzií, brán a podobne a to aj v prípade, že to nie je definitívny rozpočet. Ak investor iba všeobecne požiada o vypracovanie orientačnej ponuky napr. na základe pôdorysu, dostane od každého dodávateľa úplne inú zostavu inteligentného systému, ktoré by navzájom porovnávať nemal.

Keďže je pre laika ťažké zorientovať sa, čo ktorá ponuka obsahuje, mal by investor žiadať o zrozumiteľný slovný popis ponuky s presnými údajmi. Teda nemal by sa uspokojiť s ponukou obsahujúcou koncovú cenu a ubezpečenie, že „je tam všetko, čo ste chceli“. A ani s tabuľkou skratiek modulov s jednotkovými cenami, ktorým rozumie iba dodávateľ. Iba zrozumiteľné ponuky s popisom navrhnutého rozsahu automatizácie, môžu byť vo finále navzájom porovnávané. Inak pôjde iba o výber „mačky vo vreci“.

Veľmi dobrou pomôckou je aj návšteva vzorového domu, resp. možnosť navštíviť inteligentný dom, ktorý dodávateľská firma sama realizovala. Od bežného užívateľa, ktorý v dome býva a systém každodenne používa, sa dozviete veľakrát viac ako od obchodného manažéra firmy.

Domintell realizácia

V minulosti sme v spolupráci s dodávateľmi konkurenčných inteligentných systémov vypracovali porovnanie systémov. Ako to dopadlo sa dočítate v článku uverejnenom v renomovanom časopise IDB Journal Inteligentné systémy a ich parametre.

5. Najčastejšie chyby investorov.

 

Investor nezadá bližšie požiadavky na vypracovanie ponuky a chce ju vypracovať len na základe pôdorysu („niečo mi podľa pôdorysu navrhnite“). Alebo žiada vypracovanie cenovej ponuky spôsobom „dajte mi tam všetko“. V prvom prípade bude ponuka zredukovaná na najnutnejšie minimum a nebude mať výpovednú hodnotu. V druhom prípade dostane investor luxusnú ponuku, z ktorej sa mu zakrúti hlava a systém odmietne „lebo je drahý“. Vždy je dobré hľadať kompromis medzi rozsahom a cenou, ale to sa dá iba s jasným zadaním požiadaviek.

Investor necháva vypracovanie ponúk či výber spomedzi nich na poslednú chvíľu – napr. deň pred nástupom realizačnej elektrofirmy. Takto dostáva do časovej tiesni všetkých zúčastnených a „šitie horúcou ihlou“ zväčša končí vzdaním sa realizácie inteligentného domu.

Ak má investor vlastnú realizačnú elektrofirmu, necháva sa ovplyvniť jej názorom. Častokrát sú to však firmy, ktoré nikdy nerealizovali inteligentnú elektroinštaláciu (potom investora odhovárajú od realizácie), alebo majú skúsenosť iba s jedným systémom (a preto ho preferujú). Názor realizačnej firmy, ktorou býva zväčša niekto známy či príbuzný, sa zdá pre investora dôveryhodnejší ako argumenty potenciálneho dodávateľa inteligentného systému. Každopádne bude to investor, ktorý bude celé roky v inteligentnom dome bývať a nie firma, ktorá bude systém inštalovať pár týždňov. Preto by konečné rozhodnutie malo padnúť po naozaj zrelej úvahe a zvážení všetkých argumentov.

6. Porovnávanie cien v ponukách.

 

Pri porovnávaní konkurenčných ponúk inteligentných systémov je najčastejšou chybou investorov porovnávanie jednotkových cien modulov rôznych systémov. Takéto porovnanie je však zavádzajúce - je to ako porovnávanie jabĺk s hruškami. Napr. modul na ovládanie svetiel od firmy A dokáže ovládať 8 ks svetelných okruhov. Porovnateľný modul firmy B, však ovláda 4ks svetelných okruhov. Ich ceny ako i možnosti budú samozrejme neporovnateľné, čo však investor netuší.

Ďalšou chybou býva paušálne porovnávanie koncovej ceny jednotlivých ponúk. Samozrejme pre každého investora je konečná cena dôležitá. Avšak mylne sa domnieva, že na základe rovnakých požiadaviek mu bude rôznymi firmami automaticky vypracovaná porovnateľná zostava systémov. Bohužiaľ prax je iná a ak ponuky neobsahujú presný popis rozsahu navrhnutej automatizácie, tak investor nedokáže „prečítať“, čo navrhnutá zostava parametrami a rozsahom obsahuje. Následne si vyberie lacnejšiu ponuku, hoc môže byť pre neho rozsahom a riešeniami nevýhodná.

V konečnom dôsledku by rozhodovanie nemalo byť len o cene. Ide o dlhodobú investíciu do domu a preto by mal investor venovať dostatok času na oboznámenie sa aj s technickejšími informáciami o systéme. Pri kúpe auta sa tiež kupujúci nerozhoduje iba podľa ceny, ale berie na zreteľ aj farbu, spotrebu, úžitkové vlastnosti, celkovú výbavu auta, technické vymoženosti... A to i napriek tomu, že nie je automobilový pretekár.  Pri výbere systému pre inteligentný dom by tomu nemalo byť inak.

Je ešte jedna dôležitá vec, na ktorú investori úplne zabúdajú a to je overenie si serióznosti dodávateľa systému, jeho reálne referencie, prístup k zákazníkovi, následný servis.... v prvej fáze tak podceňované, ale počas realizácie mimoriadne dôležité...

A ako vyzerajú naše Domintell inteligentné domy? Nechajte sa inšpirovať videom s Domintell realizácie na Slovensku.

7. Záver alebo happy end.

Po náročnej ceste výberu inteligentného systému by sa zdalo, že bude už nasledovať len happy end. Každopádne na investora ešte čaká podpísanie realizačnej zmluvy s jasnými podmienkami termínov dodávok a platieb i samotná realizácia. Ale to už je „iná kapitola“, ktorej sa budeme venovať nabudúce...

 

Ako si vybrať inteligentný dom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.