Inteligentná domácnosťOnline vzdelávanie0Inteligentná elektroinštalácia

Inteligentná elektroinštalácia

zbernicových, teda káblových systémoch, akým je aj Domintell inteligentný systém, je dôležitá inštalácia kabeláže tzv. inteligentná elektroinštalácia, ktorá sa líši v mnohých smeroch od tej „klasickej“.

Inteligentná elektroinštalácia pozostáva z dvoch samostatných častí:

  • rozvody silnoprúdu
  • rozvody slaboprúdu – tzv. zbernice (pozor! nemýliť si ju so slaboprúdovými rozvodmi týkajúcimi sa napr. počítačovej či TV sieti)

 

Kabeláž silnoprúdových aj slaboprúdových rozvodov popisuje projekt inteligentnej elektroinštalácie, ktorý nahrádza projekt klasickej elektroinštalácie. (Projekt klasickej elektroinštalácie nie je v inteligentnom dome použiteľný).

Silnoprúdová elektroinštalácia

Všetky zariadenia, ktoré majú byť ovládané inteligentnou elektroinštaláciou, musia mať svoj vlastný prívodný kábel vedúci od rozvádzača, až ku koncovému zariadeniu. Každý ovládaný obvod -okruh svetla, žalúzie, ventilu vykurovania či brány má svoj vlastný sólo kábel.

Takémuto zapojeniu sa hovorí, že je v tvare „do hviezdice“.

V konečnom dôsledku je teda silnoprúdových káblov viac, ako pri klasickej inštalácii. Z hľadiska ceny však nepredstavuje rozhodujúcu časť z celkovej ceny inteligentnej elektroinštalácie.

Slaboprúdová elektroinštalácia

 Slaboprúdovú časť predstavuje zbernica – v Domintell inteligentom systéme je to spoľahlivá RS485. Po nej sa prenášajú údaje smerujúce od ovládacích tlačidiel či LCD displejov do riadiacej jednotky. Tá následne ovláda moduly v rozvádzači a tým aj zariadenia pripojené na silnoprúdovú časť kabeláže, ktorá sa k týmto modulom pripája.

 

⇒ Široký výber Smart home vypínačov.

 

Slaboprúdová zbernica inteligentnej elektroinštalácie  môže byť zapojená troma rôznymi spôsobmi:

  • do hviezdice
  • lineárne
  • stromovo

 

 

 

 

 

 

Špeciálna kabeláž inteligentnej elektroinštalácie následne umožňuje naprogramovať a ovládať čokoľvek v dome, „čo funguje na elektrinu“. Napriek tomu, že množstvo káblov je určite väčšie ako pri klasickej inštalácii, ich cena výrazne nenavýši rozpočet na inteligentnú elektroinštaláciu. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *