Inteligentná domácnosťOnline vzdelávanie0Inteligentný smart home: cez kábel alebo wifi? 

Inteligentný dom

Počas našej dlhoročnej praxe sme sa mnohokrát stretli s názorom, že káblové systémy sú zastarané a bezdrôtové systémy sú ich vylepšenou a rovnako spoľahlivou verziou. Je to však naozaj pravda? Ktorý inteligentný smart home je lepší – cez kábel alebo wifi? V nasledujúcich riadkoch si priblížime výhody a nevýhody oboch typov systémov a zistíme, čo u ktorého z nich prevláda.

Primárne existujú dve skupiny inteligentných systémov. Ich jednotlivé moduly medzi sebou komunikujú buď rádiovými vlnami vzduchom, čiže bezdrôtovo, alebo cez káble/zbernicu. 

Bezdrôtové systémy – wifi

Systémy s bezdrôtovou inteligentnou elektroinštaláciou sa hodia do domov a bytov s hotovou klasickou kabelážou. Napriek tomu, že sľubujú komplexné riešenia, ich samotná podstata umožňuje len jednoduché možnosti ovládania. Bezdrôtové systémy sa zväčša „naprogramujú“ vytvorením väzby medzi tlačidlom a zariadením a výberom jedného z predvolených režimov (napr. medzi tlačidlom a svetlom – režim zapni/vypni). Väčšinou umožňujú ovládať len určitý typ osvetlenia či vykurovania (napr. len podlahové elektrické vykurovanie od konkrétneho výrobcu).

Bezdrôtové systémy neumožňujú spolu ovládať rôzne technológie v dome, a teda navzájom prepájať ich činnosti (bazénovú techniku s rekuperáciou, vykurovanie či osvetlenie so žalúziami atď). Rovnako neumožňujú vytvárať podmienky, za akých sa môže daná akcia vykonať. Prenos informácií rádiovými vlnami vo všeobecnosti býva pomalší a menej spoľahlivý ako po kábli a občas dochádza k tzv. „zamŕzaniu“ systému (podobne ako pri užívaní mobilov).  Problematický býva aj dosah zariadení, ktorý je aj v bežnom dome nie vždy postačujúci. Napríklad snímač teploty v izbe sa dostáva mimo rádiový dosah modulu riadiaceho vykurovanie na opačnom konci domu v technickej miestnosti, čím prestáva regulovať kúrenie.

Častým argumentom zástancov týchto systémov je nižšia cena inštalácie z dôvodu, že nie je potrebné ťahať množstvo káblov. Je potrebné si uvedomiť, že aj pri bezdrôtových systémoch je nutné ku všetkým elektrickým zariadeniam a zásuvkám inštalovať silovú kabeláž a „neťahá“ sa iba slaboprúdová-zbernicová kabeláž. Zároveň sú mnohé bezdrôtové zariadenia drahšie, ako moduly káblových systémov. V konečnom dôsledku, pri komplexných inštaláciách je cena porovnateľná alebo dokonca ešte vyššia ako pri káblových zbernicových systémoch. Platí, že čím väčšia zostava prvkov, tým nevýhodnejší cenový pomer oproti zbernicovým systémom.
Bezdrôtové systémy fungujú na prenose informácií rádiovým vlnením, takže miera elektrosmogu sa v takomto dome výrazne zvyšuje.

Zbernicové systémy – cez kábel

Systémy s káblovou/zbernicovou inteligentnou elektroinštaláciou sú vhodné najmä do novostavieb alebo pri kompletnej rekonštrukcii elektroinštalácie v dome či byte.

Napriek tomu, že množstvo káblov je určite väčšie ako pri klasickej inštalácii, ich cena výrazne nenavýši rozpočet na elektroinštaláciu. Prenos informácií po kábli je však omnoho rýchlejší a spoľahlivejší, ako prenos vzduchom. O tom svedčí napríklad aj náročn é riadenie letísk, kde informácie musia bežať po spoľahlivom kábli, nie rádiovo.

Disponujú širokou škálou hardvéru na riešenie akejkoľvek požiadavky užívateľa. Dokážu ovládať ľubovoľné typy osvetlenia (žiarovky, LED, žiarivky…), rôzne druhy vykurovania alebo rôzne technológie (rekuperáciu, vetranie, čerpadlá, zavlažovanie a pod.). Umožňujú prepájať činnosti rôznych technológií (napr. vykurovanie a žalúzie, vykurovanie a okná, klíma a žalúzie, všetky technológie a alarm a pod.)
Keďže sa programuje jediný modul – riadiaca jednotka, je oveľa jednoduchšie zavádzať akékoľvek novinky do už fungujúceho systému (up-gradom konfiguračného softvéru).

 

Porovnanie oboch systémov 

Možnosti systémov BEZDRÔTOVÉ ZBERNICOVÉ *
do novostavieb áno áno
do hotových stavieb s klasickou kabelážou áno nie
automatické režimy výber z pár prednastavených ľubovoľné množstvo – na mieru
ovládanie rôznych druhov osvetlenia len vybrané typy áno
ovládanie rôznych druhov vykurovania len vybrané typy áno
ovládanie rôznych technológií nie áno
prepájanie činností technológií nie áno
vkladanie podmienok kedy sa čo môže udiať nie áno, ľubovoľné množstvo
vytváranie ľubovoľných scén nie, alebo obmedzene áno
prepojenie s certifikovaným alarmom nie áno
zmena funkcie tlačidla (napr. zo stmievania svetla na ovládanie žalúzie) nie áno, ľubovoľná zmena 
mobilné aplikácie áno áno
konfiguračný softvér nie ** áno ***
prenos informácií pomalší, menej spoľahlivý rýchly, spoľahlivý
elektrosmog áno nie
cena za pár ovládaných okruhov nižšia ako pri zbernic.systéme vyššia ako bezdrôtové systémy****
cena za reálnu komplexnú inštaláciu vyššia ako pri zbernic. systéme nižšia ako pri bezdrôt. systémoch s oveľa väčšími možnosťami

 *Uvedené možnosti prezentujú Domintell zbernicový systém.

**Namiesto programovania softvéru sa len spráruje tlačidlo so zariadením (napr. so svetlom, s žalúziou) a zvolí jeden z prednastavených režimov (napríklad zapni/vypni).

***Komplexné programovanie náročných riešení presne podľa požiadaviek investora

****Cena pri pár okruhovom riešení je pri zbernicových systémoch vyššia najmä kvôli cene riadiacej jednotky, ktorá je potrebná nezávisle na tom, či bude ovládať 5 svetelných okruhov, alebo niekoľko tisíc rôznych okruhov.

 

Inteligentný smart home

Oba typy inteligentných smart home sme starostlivo porovnali a výsledok je nasledovný:

  • výhodou bezdrôtových riešení je, že môžu byť použité v domoch/bytoch s klasickou elektroinštaláciou. Ak plánujete jednoduchým spôsobom ovládať len zopár svetiel či zásuviek, bude takéto riešenie praktickejšie a lacnejšie.
  • Pri reálnych komplexných inštaláciách však bezdrôtové systémy neprekonajú zbernicové systémy cenou a už vôbec nie možnosťami riešení

 

⇒ Domintell smart home – pozri možnosti riešení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *