Spolupráca so školami0Domintell na návšteve v SOŠ technická Prešov

domintell-na-navsteve-v-sos-technicka-presov

Domintell v SOŠ technická Prešov, 23.1.2019

Je dôležité myslieť na budúce generácie a odovzdávať im svoje skúsenosti a cenné informácie. Preto sme s prednáškou na tému „Inteligentný dom a jeho praktická realizácia“ zavítali k budúcim elektrotechnikom.  

 

Ing. Gdovin, z našej spoločnosti DOMINTELL s. r. o., si pripravil prednášku pre študentov tretieho ročníka študijného odboru TEZB. 

Študenti sa dozvedeli, čo presne znamená pojem inteligentný dom a dozvedeli sa o širokých možnostiach inteligentnej elektroinštalácie

⇒ Programovanie, smart softvér
⇒ Možnosti smart home

 

Ukázal im postup, ktorý predchádza praktickej realizácii takejto náročnej inštalácie, prvky, ktoré sa inštalujú do rozvádzača, riadiacu jednotku, rôzne senzory, relé, ovládače. Zoznámili sa s typmi silových a dátových vodičov, ktoré sa používajú pri takýchto inštaláciách. Žiakom predviedol aj ukážku programovania inteligentného domu a prezreli si fotky z našich realizácií inteligentných elektroinštalácií.

⇒ Domintell realizácie Slovensko

 

Žiakov zaujalo najmä množstvo káblov, ktoré vedú do rozvádzača, zaujímali sa tiež o cenu priemerných inštalácií a rôzne vymoženosti týkajúce sa ovládania domu, napr. zapnutia a vypnutia svetla hlasom. Veríme, že aj táto prednáška prispela k tomu, aby po skončení školy boli otvorení novým technickým riešeniam a neváhali ich zavádzať do praxe.

Radi sme podporili aj školské kolo súťaže v predpisoch BOZP a prispeli darom na ceny pre víťazov. Súťaž sa uskutočnila dňa 06. 02. 2019 v SOŠ elektrotechnickej a zúčastnilo sa jej 52 súťažiacich. 

 

⇒ Viac na http://www.sost-po.sk/…/83-aktuali…/511-spolupraca-s-firmami

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *