Ekologické bývanieInteligentná domácnosť0Moderná domácnosť prepojená s prírodou

moderná domácnosť

Ľudia si často myslia, že všetko, čo je moderné a spojené s technológiami, je zároveň odklonené od základných prírodných princípov. Čím viac sa človek modernizuje, tým mu je príroda vzdialenejšia… Opak je však pravdou. Moderným ľuďom aj moderným technológiám záleží na prírode a rešpektujú ju. Moderná domácnosť môže byť prepojená s prírodou.

Inteligentný dom sníma vnútorné aj vonkajšie enviromentálne údaje. Podľa toho, aké údaje nameria, začne Domintell ovládať aj ďalšie zariadenia a usmerňovať automatické režimy. 

Systém Domintell ponúka dve novinky z oblasti snímačov a senzorov – DENV01 a DENV02

Modul DENV01 je určený do exteriéru a umožňuje snímať 4 enviromentálne údaje okolitého prostredia:

  • teplotu,
  • vlhkosť
  • atmosferický tlak
  •  intenzitu osvetlenia

Modul DENV02 naopak sníma údaje v interiéri, konkrétne :

  • teplotu
  • vlhkosť
  • a koncentráciu CO2

 

Tieto dva moduly vedia analyzovať kvalitu okolitého prostredia. Na základe nameraných hodnôt ovládajú ďalšie procesy. Napríklad, ak teplota poklesne pod  5°C, zapne sa ohrievanie chodníka, čo znamená, že sa nebudete musieť ráno pred prácou zaťažovať s odhrabávaním snehu. Ak prší, systém sám zablokuje cyklus zavlažovania a ak je vonku šero či pod mrakom, zapne vonkajšie osvetlenie nezávisle na bežnom časovom režime spínania osvetlenia. 

Snímanie interiérovej teploty reguluje vykurovanie v zime a chladenie v lete. Pri letných horúčavách systém zacloní žalúzie, aby nebola miestnosť prehrievaná. Vysoké hodnoty CO2 či vlhkosti prepnú rekuperáciu na vyššiu rýchlosť výmeny vzduchu. 

Moduly DENV01 a DENV02 vyžadujú pre svoju prevádzku riadenie inštalácie novými riadiacimi jednotkami (DGQG02DGQG04) a tiež nový interface modul DCAPT01. Intareface modul, ktorý je už súčasťou modulov DENV0x, je nevyhnutný pre snímanie údajov z environmentálnych senzorov. (Keď je v inštalácii niekoľko modulov DENV0x, každý z týchto senzorov potrebuje svoje rozhranie DCAPT01.)

 

Moderná domácnosť dokáže fungovať efektívne a na základe enviromentálnych údajov ovláda rôzne technológie v dome tak, aby šetrili energiami a správali sa tak k prírode šetrne.

 

⇒ Viac o ekologickom smart bývaní TU.
⇒ Šetrenie energií a ekologické bývanie bez smogu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *