Inteligentná domácnosťRealizácie0Profesionálny projekt smart home.

Profesionálny projekt smart home.

Považujete vypracovanie projektu inteligentnej elektroinštalácie za zbytočné? Prečo nemožno pri realizácii smart home použiť klasický projekt? Budete potrebovať projekt aj v čase, keď už budete v dome bývať? Poďme sa na to spolu pozrieť.

 

Častou predstavou investorov je, že inteligentná inštalácia sa líši od tej klasickej len „pridaním ďalšieho rozvádzača“ s riadiacou jednotkou – akýmsi mozgom či počítačom smart home. Pravdou je, že smart inštalácia úplne nahrádza tú klasickú a líši sa nielen obsahom modulov v rozvádzači, ale aj kabelážou v celom dome. A to tak výrazným spôsobom, že klasický projekt sa nedá vôbec použiť. 

 

⇒ Viac o štruktúre kabeláže inteligentnej elektroinštalácie si prečítajte v našom blogu „Inteligentná elektroinštalácia“.

 

Smart inštalácia

Smart home rozvádzač obsahuje okrem klasických istiacich prvkov omnoho viac ako len „pridanú riadiacu jednotku“ – mozog inteligentného domu. Nachádzajú sa tam rôzne smart moduly, ktoré majú svoju špecifickú funkciu – ovládať osvetlenie, vykurovanie či bránu. Riadiaca jednotka na základe programu následne určuje, ktorý modul má vykonať akú akciu. Smart rozvádzače majú preto väčšie rozmery ako bežné rozvádzače pri klasickej inštalácii. Ich veľkosť odzrkadľuje rozsah inštalácie a množstvo ovládaných zariadení (teda primárne nie veľkosť domu).

 

Každé ovládané svetlo, ventil vykurovania či žalúzia v inteligentnom dome sú pripojené samostatným káblom k niektorému smart modulu v rozvádzači a majú svoju presnú adresu. Takýchto pripojení a adries býva 100 – 200 a niekedy aj oveľa viac. Pokúšať sa zapájať a naprogramovať niekoľko sto káblov a okruhov s vlastnou adresou bez projektu je veľký hazard, na ktorý v konečnom dôsledku doplatí budúci užívateľ. Zapájanie kabeláže v rozvádzači a následne programovanie celého domu bez projektu zaberie oveľa viac času (ktorý zaplatí investor) a hrozí, že sa na niečo zabudne alebo dôjde k rôznym chybám.

 

Servis bez projektu

V každom aj tom najobyčajnejšom dome sa občas môže niečo pokaziť. Je nemožné, aby si realizátor inštalácie aj po rokoch zapamätal inštaláciu s niekoľko sto adresami a rozsiahlym zapojením kabeláže.  Na profesionálny zásah preto potrebuje projekt a konfiguračný softvér. Inak strávi polovicu času zásahu hľadaním „čo je kde a ako zapojené“. A tak to, čo na začiatku investori ušetrili za projekt, neskôr niekoľkonásobne preplatia napríklad aj pri obyčajnom servisnom zákroku.

 

Domintell projekt

Pri Domintell realizáciách sa snažíme každému zákazníkovi zdôrazniť dôležitosť vypracovania smart projektu potrebného pre samotnú realizáciu inštalácie, následné programovanie a neskôr bežný servis. V našej firme pripravujeme smart projekty na profesionálnej úrovni tak, aby ktokoľvek, kto bude realizovať smart inštaláciu alebo neskôr poskytovať servisnú službu, mal prehľadne všetky podklady na svoju prácu. Naša smart projekt ová dokumentácia obsahuje detailné projekty zakreslené v pôdorysoch, projekty rozvádzača a pripájame aj súpisnú tabuľku podrobných informácií o zapojení kabeláže i Domintell moduloch v rozvádzači.

Preto ak sa chystáte stavať smart home, neváhajte sa na nás obrátiť.

 

⇒ Mám záujem o vypracovanie PROJEKTU smart home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *